REZHEN / logo / album art

Logo & Art per OSSIGENO E VIRUS,
Rezhen’s Album Cover.

youtube.com/Rezhen